• Evaporative Condenser
  • Hybrid Cooler
  • Air Cooler

Produkte të veçuara

Arritje të reja

Shërbimi dhe Certifikimi i Përshtatur

Klientët kryesorë

Një nga tre ndërmarrjet më të mëdha të naftës dhe gazit

Një nga tre ndërmarrjet më të mëdha të naftës dhe gazit

Një nga tre ndërmarrjet më të mëdha të naftës dhe gazit